TRANSPARÈNCIA

Órgan de govern

 • Presidència: Cecília Borràs Murcia
 • Vicepresidència: Carles Alastuey Sagarra
 • Secretaria: Anna Lara Carles
 • Tresoreria: Pilar Jiménez Ridruejo
 • Vocalies: Roser Carreras Coma
  Mª José Gascón García
  Berta Villà Santgenís
  June Orenga Caminos

Pots consultar aquesta informació via el certificat de Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, o visualitzar aquesta còpia.

Estatuts

Consulta els nostres estatuts aquí.

Som una associació d'Utilitat Pública:

En 2021 la Generalitat de Catalunya va declarar la DSAS associació d’Utilitat Pública, en reconeixement a la nostra activitat. Pots consultar la declaració aquí.

Memòries anuals

Cada any fem una compilació exhaustiva de totes les nostres activitats i publiquem una memòria anual. Consulta en aquest arxiu les memòries de cada any per a conèixer les nostres activitats detalladament:

(Per llegir aquests documents necessitaràs un lector d’arxius en format PDF, com ara Acrobat Reader).