LES NOSTRES PUBLICACIONS

La DSAS va ser la primera entitat a parlar sobre el suïcidi, les seves conseqüències i la necessitat de la seva prevenció, amb els mitjans de comunicació, i ha participat en diferents documentals.

Les nostres aparicions des del 2012 es recullen en les memòries anuals de l’entitat.