Projectes

Projecte: Avaluació d’intervencions grupals i de prevenció al dol de supervivents de suïcidi. Estudi prospectiu, observacional, comparatiu i multicèntric.
Estudi qualitatiu, prospectiu i observacional.
Projecte IDOLS
Promotor : Institut de Recerca de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau
– IIB Sant Pau
Investigador Principal : Dr. Narcís Cardoner, Director del Servei de Psiquiatria Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Co-Investigador Principal : Dra Cecília Borràs
Després del Suïcidi – Associació de Supervivents DSAS
Finançament : Beca Connecta Fundació La Caixa: 79.798,86€
Temps d’estudi : 24 mesos.

Projecte: Trobades per a l’acompanyament i la intervenció en el dol per suïcidi recolzats per supervivents.
Projecte TARDOR
Promotor: Després del Suïcidi – Associació de Supervivents (DSAS)
Responsable : Dra. Cecília Borràs Múrcia
Finançament : Projecte subvencionat el 50% pel Dept de Salut juntament amb aportacions d’entitats privades i pròpies
Cost del projecte : 40.506,87 €
Es recullen donatius i fons per a aquest projecte

Acompanyament al Duel adolescent-juvenil per la mort per suïcidi
Projecte YUNA
Promotor : Després del Suïcidi – Associació de Supervivents (DSAS)
Responsable : Carles Alastuey Sagarra
Finançament : Aportació pròpia de l’entitat
Es recullen donatius i fons per a aquest projecte

Cuidem les persones acompanyants en el dol per suïcidi
Pla de suport i supervisió per a les persones acompanyants de la DSAS que ofereixen assistència a supervivents al dol per suïcidi
Projecte CADOS
Promotor : Després del Suïcidi – Associació de Supervivents (DSAS)
Responsable : Dra. Cecília Borràs
Finançament : Aportació entitats privades i la pròpia entitat

Assistència i suport a supervivents a l’espai BCN Cuida, formacions i accions per a la prevenció del suïcidi
Projecte B-CUPRES
Responsable : Dra. Cecília Borràs Múrcia
Finançament : Projecte subvencionat al 50% per l’Ajuntament de Barcelona i per donacions, aportacions d’entitats privades i pròpies de l’entitat
Cost del projecte : 40.000,00 €
Es recullen donatius i fons per a aquest projecte

Coneixement sobre la prevenció del suïcidi basat en la perspectiva de lexperiència dels supervivents
Projecte KPreS
L’enquesta s’està administrant als supervivents atesos per la nostra associació.
Els resultats preliminars es van mostrar a la darrera Cimera Internacional 2023 sobre Investigació del Suïcidi, el 15 d’octubre a Barcelona.
Coordinació : Dra. Cecília Borràs Múrcia
Cost del projecte: 12.500,00€.
Finançament : Aportació pròpia de l’organització
S’estan recollint donacions i fons per a aquest projecte